شرکت مخابرات استان تهران

   شرکت سهامی مخابرات استان تهران در راستای سیاست تمرکز زدایی و براساس قانون اصلاح ماده 7 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ././73 مجلس شورای اسلامی و مطابق با اساسنامه مصوب 1/11/74 کمیسیون مربوطه در مجلس که در تاریخ 1././74 توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد، بمدت نامحدود تاسیس و شروع بکار کرد.

   این شرکت بعنوان یکی از بخش‌های فعال مجموعه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، تامین و توسعه ارتباطات و خدمات ثابت و راه دور و نیز گسترش فن‌آوری‌های ارتباطی را در پرجمعیت‌ترین استان کشور بر عهده دارد. با توجه به نیاز روزافزون شهروندان این استان به ارتباطات مخابراتی همزمان با توسعه کمی شبکه تلفن ثابت، ارتقای کیفی شبکه مخابرات نیز در صدر برنامه‌های شرکت مخابرات استان تهران قرار گرفته است.

   شرکت مخابرات استان تهران از 7 منطقه مخابراتی در تهران بزرگ (حدود 80 مرکز) و نیز مخابرات منطقه کرج و نیز شهرستانهای مخابرات استان تهران تشکیل شده که مجموعا 470 مرکز مخابراتی را شامل می‌شود.

خدمات حرفه اي انجام شده توسط شرکت برجاس در زمينه نرم افزار و مشاوره مديريت به شرح ذیل میباشد:

 

  • ارائه خدمات مشاوره و پشتيباني بانک اطلاعاتي اوراکل