شرکت چوکا

   شركت چوكا با استفاده از فرايند كرافت و برخورداري از ديگ پخت پيوسته (Digester) و ماشين كاغذ قادر به توليد خمير كاغذ و انواع كاغذ بسته بندي نظير كرافت لاينر، تست لاينر، راپينگ و ... مي باشد.

 واحد هاي اصلي شركت عبارتند از:

  • واحد توليد كاغذ
  • واحد توليد خمير لوكال
  • واحد توليد خمير OCC
  • واحد آب و بخار و فاضلاب
  • واحد كنترل كيفيت و تحقيقات
  • واحد فني مهندسي
  • واحدهاي ستادي

خدمات حرفه اي انجام شده توسط شرکت برجاس در زمينه نرم افزار و مشاوره مديريت به شرح ذیل میباشد:

  • مشاوره در اجراي سيستم هاي فناوري اطلاعات و آموزش و مديريت سيستم هاي داده اي (DBA)
  • ارزيابي و طراحي و اجراي سيستم هاي MIS , DBA , Oracle  و ارتقاء سطح علمی کارکنان شرکت