دانشگاه علوم پزشکي تهران

 خدمات حرفه اي انجام شده توسط شرکت برجاس در زمينه شبکه مخابرات و مشاوره مديريت به شرح ذیل میباشد:

  • ارائه نرم‌افزار QlikView
  • استقرار هوش کسب‌وکار در حوزه‌های اداری، مالی، سرمایه‌گذاری و منابع انسانی، بر اساس انباره داده