دانشگاه خواجه نصیر

   هسته اوليه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده‌اي است به نام دانشكده مخابرات كه در سال 1307 هجري يعني 75 سال پيش در محل فعلي دانشكده مهندسي برق دانشگاه تأسيس شده و در سال 1318 هجري اساسنامه آن به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيده است.

   دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با ساختار فعلي در ابتدا در سال 1359، در پي تصويب ستاد انقلاب فرهنگي از ادغام 9 مركز آموزش عالي و با عنوان « مجتمع دانشگاهي فني و مهندسي » بنياد نهاده شد و سپس در سال 1362 نام آن به « دانشگاه فني و مهندسي» و در سال 1367 به «دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي » تغيير يافت.

   علاوه بر رشته مخابرات با قدمت 75 ساله، رشته نقشه برداري اين دانشگاه 49 سال و دانشكده مهندسي مكانيك آن 30 سال قدمت دارند. فعاليت‌هاي آموزشي دانشگاه در حال حاضر در هفت دانشكده مهندسي برق،مهندسي مكانيك، مهندسي عمران، مهندسي ژئودزی و ژئوماتیک،مهندسي صنايع، مهندسی هوا فضا و علوم و با 23 رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي که از این تعداد 3 رشته بصورت آموزش الکترونیکی ، 71 رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد و 27 رشته تحصيلي در مقطع دكترا متمركز است. از مجموع بيش از 6012 نفر دانشجوي دانشگاه ، بيش از 3095 نفر در مقطع كارشناسي و 779 نفر بصورت آموزش الکترونیکی ، 1729نفر در مقطع كارشناسي ارشد و 409نفر در مقطع دكترا مشغول به تحصيل هستند. 

 خدمات حرفه اي انجام شده توسط شرکت برجاس در زمينه نرم افزار و مشاوره مديريت به شرح ذیل میاشد:

  • ارائه ، نصب و راه اندازي نرم افزار آموزش الكتروني