شرکت صید کیش ایران

   شرکت صيد کيش با هدف شروع فعاليت‌هائى به‌منظور بهره‌بردارى از منابع غنى آبزيان خليج فارس به‌عنوان يک شرکت وابسته به سازمان منطقه آزاد کيش در سال ۱۳۶۵ تأسيس شد.

   اين شرکت به‌منظور بهره‌بردارى از منابع آبزى منطقه، ۱۲ فروند شناور مخصوص سيادى ساخت چين به‌صورت اجاره به شرط تمليک خريدارى نمود. 

برداشت از ذخائر آبزى منطقه هم شامل ماهيان حلال گوشت و هم آبزيان غير مأکول مى‌شد که بخش حلال گوشت آن در بازار داخلى مصرف شده و گونه حرام آن به خارج از کشور صادر مى‌شد.

يکى از فعاليت‌هاى مهمى که از سوى شرکت صيد کيش پيگرى شده است کمک به حفاظت از نسل ماهيان و آبزيان از طريق ايجاد کارگاه‌هاى پرورش ميگو و ساير آبزيان از طريق ايجاد کارگاه‌هاى پرورش ميگو و ساير آبزيان و استفاده بيشتر از اين محصولات براى تأمين پروتئين مورد نياز بازار داخلى است.

خدمات حرفه اي انجام شده توسط شرکت برجاس در زمينه نرم افزار و مشاوره مديريت به شرح ذیل میباشد:

  • ارزيابي ، طراحي و اجراي سيستم فروش و DSS,MIS با استفاده از امکانات Oracle Database، Oracle form & Report، Oracle case tools، متد SSADM.