سازمان کنترل ترافیک تهران

   شرکت کنترل ترافیک تهران یکی از زیر مجموعه های معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران است که خدماتی را در زمینه سیستم های حمل ونقل هوشمند ارائه می دهد.

   این شرکت از سال ۱۳۶۹ در قالب پروژه تأسیس شد و در سال ۱۳۷۱ به صورت شرکت سهامی خاص که تمامی سهام آن متعلق به شهرداری تهران است، آغاز به کار کرد.

   آنچه در شرکت کنترل ترافیک تهران انجام می شود با محوریت مدیریت به هنگام ترافیک، استفاده از تکنولوژی روز مخابرات و الکترونیک، کنترل پیشرفته ترافیک با هدف استفاده بهینه از پتانسیل ها و ظرفیت های ناوگان حمل و نقل متمرکز شده است.

نمونه فعالیت های این شرکت را می توان در بسیاری از نقاط شهر دید. چراغ های راهنمایی شهر، کنترل هوشمند تقاطع ها و سیستم نظارت بر ترافیک معابر نمونه هایی از این فعالیت است.

خدمات حرفه اي انجام شده توسط شرکت برجاس در زمينه شبکه مخابرات و مشاوره مديريت به شرح ذیل میباشد:

  • بررسي احتياجات شبکه، طراحي و معماري براي ايجاد امکان استفاده از ويدئو و اطلاعات شبکه با استفاده از تکنولوژي کابل نوري
  • انتخاب راهها و تجهيزات و شکل ساختاري شبکه MAN تهران.