سایان کارت

   شرکت سایان کارت (sayan card) در سال 1379 تاسیس و فعالیت خود را در سال 80 با ارائه خدمات با گروه سایپا آغاز نموده . این شرکت در سال 84 با اخذ از بانک مرکزی بعنوان اولین موسسه ارائه دهنده خدمات پرداخت PSP) payment services provider) با استفاده از سیستم های نرم افزار و سخت افزاری ویژه گامهای ویژه ای را در راستای پیاده سازی روشهای تبادل پول به صورت الکترونیکی آغاز نمود.سایان کارت برجاس

   خدمات حرفه اي انجام شده توسط شرکت برجاس در زمينه نرم افزار و مشاوره مديريت به شرح ذیل میاشد:

  • ارائه خدمات مشاوره و ارائه سوييچهای بانکی و PSP
  • ارائه کارت و خدمات مرتبط
  • معماری اطلاعات و داشبورد مديريتی