شرکت برق منطقه ای فارس

 در سال 1303 يك دستگاه مولد برق 30 كيلوواتي (خصوصي) در مغازه اي در خيابان داريوش نصب گرديد . اين دستگاه برق محدوده كمي از خيابان زند تا كنسولگري انگليس و مقدار محدودي از مغازه ها و منازل اطراف را تنها جهت روشنايي تغذيه مي نمود.

   در سال 1305 دو دستگاه مولد 87 كيلوواتي (خصوصي) در خيابان چراغ برق (خيابان سعدي) نصب گرديد. برق توليدي فقط جهت روشنايي در قسمتهايي از خيابان زند ، چهارراه مشير ، شهرداري ، منازل تعدادي از تجار و مسئولين شهر توزيع مي گرديد. 

   در سال 1332 اولين مؤسسه مستقل به نام بنگاه برقشيراز (موسوم به برق شهرداري) در خيابان مشيرنو (سه راه برق) زير نظر شهرداريمسؤليت تامين برق شهر را به عهده گرفت. در سال 1344 اولين توربين گازي نيروگاهقديم شيراز واقع در بلوار مدرس مورد بهره برداري قرار گرفت و در سال 1344 شركت برقمنطقه اي فارس تشكيل و به تدريج امور مربوط به توليد ، انتقال و توزيع برق درمناطق فارس و بوشهر را بر عهده گرفت.

   خدمات حرفه اي انجام شده توسط شرکت برجاس در زمينه نرم افزار و مشاوره مديريت به شرح ذیل میباشد:

  • مشاور فاوا و معماری اطلاعات