مدیریت زنجیره تأمين | برجاس

مديريت زنجيره تامين(SCM)

   مديريت زنجيره تامين  مديريت فرايندهاي چرخه حيات تامين شامل جريان:

 • فيزيكيمديريت زنجيره تامين (SCM) برجاس
 • اطلاعاتي
 • مالي
 • دانش
 • کپارچگي در استراتژي ها، فرايندها و سيستم ها در طول زنجيره تامين

با هدف ارضاي نيازها و انتظارات كاربر نهايي به وسيله محصولات و خدماتي‌كه از طريق تامين كنندگان متصل به‌هم ارائه مي‌گردند، می باشد.

 اهداف SCM :

 • افزايش رضايت‌مندي مشتريان(Increasing Customer Satisfaction)
 • کاهش زمان سيکل تحويل(Reducing Delivery Cycle Time)
 • کاهش هزينه‌هاي موجودي(Reducing Inventory Costs)
 • کاهش هزينه‌هاي عملياتي (Reducing Operating Expenses)
 • کاهش حجم سرمايه‌گذاري (Reducing Working Capital)

ارائه راهکار جهت ايجاد و استقرار زنجيره تامين يکپارچه و يکنواخت بر اساس مدلها و استانداردهای جهانی از جمله خدمات مورد ارائه اين مجموعه است .

خدمت / سرويس : 

   مشاوره و استقرار SCM

شرح خدمت / سرويس : 

   خدمات مشاوره در زمينه استقرار زنجيره تامين مطمئن و پايدار 

کاربرد :

   1.كسب و كار الكترونيكي در مديريت زنجيره تامين  

 • مديريت الكترونيكي زنجيره تامين (E-SCM)
 • e Commerce  در زنجيره تامين
 • ابزارهاي E-SCM
 • تاثيرات تجارت الكترونيكي بر روي فرايندهاي اصلي مديريت زنجيره تامين

   2.مدل مرجع فرايندهاي زنجيره تامين (SCOR) 

 • مدل مرجع فرايندي چيست؟
 • محدوده SCOR
 • فرايندهاي اصلي SCOR
 • سطوح فرايندي مدل SCOR

   3.پياده‌سازي سيستم مديريت زنجيره تامين 

 •   گونه‌شناسي زنجيره تامين
 •   انتخاب مدل طراحي زنجيره تامين
 •   تعيين استراتژي‌هاي زنجيره تامين
 •   سيستم مديريت فرايندهاي زنجيره تامين
 •   سيستم‌هاي كاربردي زنجيره تامين
 •   زيرساخت‌هاي تكنولوژي اطلاعات