مقایسه روش های هوش تجاری و هوش کسب و کار

مقایسه روش های هوش تجاری / هوش کسب و کار

   در لیست زیر، قابلیت های کارکردی نرم افزار های هوش تجاری (BI) / هوش کسب و کار از جمله نرم افزار QlikView (کلیک ویو) را مشاهده خواهیدکرد:

مدیریت حساب ها و مشتریان

 • مدیریت حساب ها و فعالیت ها
 • آنالیز و پیش بینی تقاضا و ظرفیت فروش
 • آنالیز قرار دادها ، سفارشات واسناد دریافتنی/پرداختنی
 • مدیریت قرار دادهای فسخ شده و  برگشتی ها

مدیریت بازاریابی و تولید

 • مدیریت چرخه محصولات
 • آنالیز تشکیلات کسب وکار
 • تحلیل رفتار مشتریان
 • مدیریت فرصت های فروش
 • مدیریت شاخص ها از طریق وب

معرفی محصول جدید

 • آنالیز سبد محصول
 • آنالیز و مدیریت برند
 • مدیریت پروژه و محصولات
 • تحلیل منابع
 • آنالیز مدت زمان لازم جهت تجاری سازی محصول

مدیریت برنامه ریزی تجاری

 • توسعه برند و تحلیل بودجه
 • آنالیز هزینه های تبلیغات
 • مدیریت سبد محصولات
 • تحلیل برنامه  و اهداف تبلیغاتی
 • مدیریت قیمت گذاری و در آمد

مدیریت اجرایی

 • داشبورد های مدیریتی
 • کارت امتیازی متوازن
 • ساخت سناریو - What-if Analysis
 • تحلیل مالی و کسب وکار
 • مدیریت ارزیابی عملکرد

مدیریت سازمان های هولدینگ

 • گزارشات ترکیبی مالی و کسب وکار
 • تحلیل شاخص های استراتژیک
 • تحلیل شاخص های فرایندی
 • تحلیل شاخص های عملیاتی

عملیات ساخت

 • برنامه ریزی تولید
 • مدیریت تولید
 • مدیریت کیفیت
 • Sig Sigma / آنالیز روند های کاری
 • مدیریت منابع و تجهیزات

برنامه ریزی تقاضا

 • برنامه ریزی تقاضا و تامین
 • آنالیز خرید
 • ارزیابی عمکرد تامین
 • مدیریت انبار و دارایی ها
 • تحلیل زنجیره ارزش