مدلسازی فرآيندهاي‌ کسب‌وکار

مدل سازی فرایند کسب و کار

   مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار یا BPM، طراحی، اجرا و بهبود فعالیت‌های بین وظیفه‌ای است که اشخاص، سیستم‌های اطلاعاتی و شرکای تجاری را به‌ هم پیوند می‌دهد. هرگونه مدلسازی جهت درک راحتتر از یک موجودیت ایجاد می‌شود و مدلسازی فرآیندهای کسب‌وکار نیز برای نیل به همین منظور انجام می‌گردد. با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی و استفاده از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات، علاوه بر امکان مدلسازی (به وسیله این ابزارها)، امکان شبیه سازی فرآیندهای مدل شده نیز وجود دارد، و این امکان به راحتی می‌تواند گلوگاه‌های موجود در سازمان را نمایان می‌سازد.

   مهندسی سازمان، با توجه به پیچیدگی‌های فرآیندهای موجود در سازمان و ارتباط آن‌ها با یکدیگر (زنجیره ارزش سازمان)، تقریباً بدون استفاده از ابزارهای مدلسازی و شبیه سازی امکان پذیر نخواهد بود، و هر چه زمان را پشت سر می‌گذاریم، پیچیدگی‌های کسب‌وکار و فرآیندها بیشتر خواهد شد.

   از جمله نيازهای مدلسازی استفاده از بهينه روشها ويا بهترين تمرينهاست , که ريسک را به حداقل رسانده و اين امکان را فراهم می سازد تا مدلسازی بر اساس فرايندهاي الگو مدل گردند .از مدلهايي که اين مجموعه از آنها استقاده می نمايد می توان به چارچوب ها و مدلهايي مانند SAP , SCOR و APQC  اشاره نمود .

بر اساس اين رويکرد از جمله خدمات مورد ارائه به شرح ذيل می باشد:

خدمت / سرويس : 

   مدلسازی  فرايندهای سازمانی بر اساس SAP Best Practice  - سه سطح PM+  

شرح خدمت / سرويس : 

   فرايندهای شرکت بر اساس مدل صنعت مربوطه و مدل بهينه روش شرکت SAP, در سه سطح ودر چارچوب زنجيره ارزش , فرايندهای سطح 1 و2 و3 مدلسازی می  گردد. 

کاربرد :

  • اين مدلسازی ديد کاملی از وضعيت شرکت به مديران مجموعه ارائه می نمايد
  • برای انجام بهبود های سازمانی مورد نياز است
  • رويکرد عمودی را به افقی تبديل می نمايد
  • برای توليد سيستمها , معماری سازمانی , تدوين برنامه های توسعه ای فن آوری  و استراتژی مورد استفاده  قرار می گيرد
  • برای طراحی ساختار سازمانی بسيار مفيد است 
  • نقشی موثر در امتياز دهی EFQM   خواهد داشت