موفقيت ها

   از افتخارات و موفقيت های ارزشمند اين گروه , رضايت بالای مشتريان , ارائه خدمات با کيفيت و اجرای پروژه های موفق بزرگ و Enterpriseدر سطح ملی , گروه های صنعتي بزرگ و متوسط بوده است , درصد بالای دستيابی به اهداف استراتژيک تعيين شده در دنيای کسب وکار متلاطم امروز برگ زرينی است که اين مجموعه را از ديگر مجموعه ها متمايز می سازد .

از جمله پروژه های موفق اين مجموعه می توان به موارد ذيل اشاره نمود:

 • استقرار راه حل جامع ICT فروشگاه های زنجيره ای شهروند
 • استقرار طرح جامع فن آوری اطلاعات و ارتباطات راهنمايي و رانندگی کل کشور (طرح تعويض پلاک)
 • مهندسی سازمان گروه صنعتی سيم وکابل ابهر
 • مهندسی سازمان , ارزيابی و انتخاب ERP شرکت پارس مپنا (گروه مپنا)
 • معماری سازمانی و بهبود فرايندهای سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران
 • طراحی , توليدو استقرار سيستم مشترکين و صورتحساب شرکت ملی گاز ايران (کل کشور)
 • معماری سازمانی و بهبود فرايندهای شرکت پارس خودرو  (L90 MES)
 • معماری سازمانی شرکت سازه گستر سايپا
 • تدوين استراتژي فن آوری اطلاعات و ارتباطات شرکت سايپا
 • تدوين استراتژی فن آوری اطلاعات و ارتباطات گروه سايپا
 • برنامه ريزی استراتژيک و مدلسازی فرايندهای شرکت رايان سايپا
 • استقرار داشبورد مديريتی رايان سايپا
 • طراحی و استقرار سيستم هوش تجاری سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران
 • مديريت کارگروه تدوين برنامه جامع فن آوری اطلاعات و ارتباطات کشور (صنعت خودرو)
 • استقرار ISMS  ( سيستم مديريت امنيت ) برخی از زيرمجموعه های وزارت نيرو- توانير
 • استقرار هوش کسب‌وکار در بیش از 80 مجموعه

و بسياری ديگر از طرحها و پروژه ها و ارائه خدمات گوناگون مشاوره مديريت و فن آوری اطلاعات.